Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Χαιρέτα μου τον...

"this world is stitched with schemes, where once there was reality" 
Νομίζω ότι με αυτές τις δυό προτάσεις, οι Rishloo μίλησαν για όλες τις μεγάλες απάτες που μας τυραννούν, αλλά απολαμβάνουμε να τις ζούμε. Comfort zones υπάρχουν για όλους μας. Σε όλα τα σχήματα. Σε όλα τα χρώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: