Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Ελβετικός σουγιάς

Δαρίος: γνωστός αυτοκράτορας του ελβετικού post-metal. Τίμιο και εξαιρετικά συμπαθές...

Δεν υπάρχουν σχόλια: