Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Καβάλα παν...

Διασκευάρα. Σουηδοί ντούμστερς που εκτιμούν τους Έλληνες πρόγκστερς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: