Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Μελισσομάγαζα; Μαγαζά β' διαλογής ίσως; Αλλο; Δεν ξέρω; Δεν απαντώ;

Μπίσοπς, λέμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: