Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Σου-σφυ-ρίίί-ζο που έλεγε κι ένα παλιό τραγούδι...

Τι είναι το σουσφυρίζο;General Elektriks

Δεν υπάρχουν σχόλια: