Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente

Δεν υπάρχουν σχόλια: